wspólnota Siloe w Kamienicy Królewskiej

DSC08664   DSC08753 DSC08766  

Młodzież z działającej przy naszej parafii wspólnoty SILOE w dniach 26-28 września uczestniczyła w wyjeździe modlitewno-integracyjnym w położonej nieopodal Sierakowic miejscowości Kamienica Królewska.

Inicjatorem wyjazdu był wikariusz parafii św. Kazimierza z Gdańskiej Zasyp – Ks. Piotr Wiecki, który założył naszą wspólnotę SILOE, podczas swojej zeszłorocznej diakońskiej posługi w naszej parafii.

Pragnąc załżyć młodzieżową wspólnotę w swojej parafii, gdzie posługuje jako duszpasterz młodzieży, Ks. Piotr zaprosił na ten wyjazd naszą redzką wspólnotę wraz z Ks. Krystianem (z którym na jednym roczniku studiów seminmaryjnych przygotowywał się do kapłaństwa), na integrację w duchu modlitwy i doświadczania obecności Boga w życiu każdego człowieka.

Wyjazd miał charakter integracyjny, więc nie zabrakło na nim wspólnych rozmów, gier, zabaw, spacerów po lesie i oczywiście ogniska. Jednak zupełnie świadomi tego, że to Duch Święty sam ich zebrał, uczestnicy wyjazdu trwali na modlitwie przede wszystkim podczas Eucharystii, Liturgii Godzin, a także modlitwy uwielbienia i adoracji ikony. Był czas na podzielenie się doświadczeniami, świadectwem obecności Boga w osobistym życiu, czas na dyskusje i twórcze rozmowy.

Obecność Boga we wspólnocie Kościoła świętego, a więc i we wspólnotach go tworzących, jest pradziwym znakiem Bożej miłości do człowieka. Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest dowodem na to, że Bóg przyszedł na świat, aby człowieka zbawić, a nie potepić… Z MIŁOŚCI KOMPLETNIE ZA DARMO! Ta prawda o jedynym Panu człowieka i jego Zbawicielu – Jezusie Chrystusie i o Jego bezinteresownej i darmowej miłości, stoi w centrum przsłania chrześcijańskiego zwanego KERYGMATEM. Wyznajemy ją w każdej Mszy św. słowami: "Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale". Odkrywanie tej prawdy jest powołaniem każdego człowieka, a doświadczenie jej jest możliwe we wspólnocie wierzących.

Życzymy Bożego błogosławieństwa Ks. Piotrowi i jego duszpasterskiej posłudze u św. Kazimierza.

zobacz zdjęcia

WSZYSTKICH MŁODYCH LUDZI, szukających prawdy w życiu:

tych pogubionych i tych, którym się wydaje, że są na dobrej drodze;

tych wątpiących w Boga i tych, którzy twierdzą, że mocno w Niego wierzą;

tych przed i po bierzmowaniu i tych, co do tego sakramentu się przygotowują…

ZAPRASZAMY na spotkanie modlitewno-ewngelizacyjnej wspólnoty SILOE,

do salki w naszej plebanii w każdy piątek o godzinie 19.00.

odnajdż SILOE pośród wspólnot naszej parafii

Chrystus nie chce Ci niczego zabrać… On chce Ci po prostu pomóc poukładać wszystko we własciwym porządku

Zaufaj Mu i postaw wszystko na Niego… tę rozgrywkę o swoje sumienie możesz TYLKO WYGRAĆ

ODWAGI!