Wspólnota dla dorosłych „Betania”

Betania – dom przyjaciół Jezusa, do którego chcemy Cię zaprosić 🙂
Chcemy, żeby to był także Twój dom odpoczynku,
Nabrania sił,
A może nawet wskrzeszenia z martwych.
Spotkania w poniedziałki o 19:15 w kawiarence.
Zapraszamy dorosłych do tworzącej się wspólnoty już od najbliższego poniedziałku 🙂
Co działo się w biblijnej Betanii?
– Tam stał także dom Szymona Trędowatego, w którym nastąpiło namaszczenie Jezusa drogocennymi olejkami (por. Mt 26,6-13)
– Do Betanii udał się też Jezus na nocny wypoczynek po uroczystym wjeździe do Jerozolimy i wizycie w świątyni (por. Mk 11,11, Mt 21,17)
– W jej okolicach miało także miejsce wstąpienie do Nieba
– W Betanii zadziały się pouczające i pełne wzruszeń sceny z życia Jezusa. Otóż tam chorował Łazarz, brat Marii i Marty, których Jezus miłował
(por. J 11,5) i z którymi się przyjaźnił.
Co będziemy robić? Poniżej plan na kolejne poniedziałki miesiąca:
1. Katecheza – na kolejne tematy Katechizmu
2. Adoracja (w kaplicy)
3. Spotkanie ze Słowem – Lectio Divina
4. Krąg dyskusyjny
5. Integracja.