Życzenia Bożonarodzeniowe WIDEO

Kochani Parafianie!

W mocy Ducha Świętego – takie hasło towarzyszy Kościołowi w Polsce w rozpoczętym roku duszpasterskim. Dlatego jako Wasi duszpasterze, chcemy przede wszystkim życzyć Wam z okazji Świąt Bożego Narodzenia darów Ducha Świętego. Na chrzcie świętym i w sakramencie bierzmowania otrzymaliśmy dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Niech Nowonarodzone Dziecię uzdalnia Was, abyście współpracując z Jego łaską wydali konkretne owoce w Waszych rodzinach. Niech w Waszym domu zagości miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. A Maryja i św. Józef, którzy jako pierwsi ujrzeli Wcielone Słowo, niech wypraszają Wam i Waszym bliskim zdrowie i wytrwałość w drodze do świętości.

Z Bożym błogosławieństwem na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok Pański 2019,

z  wyrazami szacunku i serdeczną modlitwą Wasi duszpasterze:

Ks. Proboszcz Jan Kowalski , wikariusze – Ks. Tomasz Jereczek,  Ks. Michał Moskiewski oraz Diakon Przemysław Zocholl.

 

WIDEO