ŻYCZENIA WIELKANOCNE

(…)Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie,
z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym,
a radość smutnym, rozprasza nienawiść,
usposabia do zgody i ugina potęgi(…)

                                                            Orędzie Wielkanocne

Kochani parafianie!
Przyjaciele naszej parafii!
Przybyli goście!

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok.
By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Ksiądz proboszcz ze współpracownikami

Nowy witraż w naszej świątyni,
ufundowany przez Danutę i Andrzeja Grzembowskich:
Zmartwychwstanie Pana Jezusa.