BENEDYKT XVI ANIOŁ PAŃSKI 30.10.2011

imageDo naśladowania Jezusa, który jako pierwszy praktykował głoszone przez siebie przykazanie miłości, wezwał Benedykt XVI wiernych w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” 30 października na Placu św. Piotra w Watykanie.

Nawiązał w nich do czytanego fragmentu Ewangelii św. Mateusza, w którym Jezus potępiał uczonych w Piśmie i faryzeuszy za to, że ich czyny rozmijały się z prawdami, których uczyli innych. Na zakończenie niedzielnego spotkania z wiernymi papież udzielił im błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił zgromadzonych w różnych językach, m.in. po polsku.

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy: «Jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus» (por. Mt 23, 8-9). To On uczy nas jak żyć miłością Ojca. Dlatego pochodzące od Ojca zasady moralne Ewangelii, nie mogą być przedmiotem wątpliwości, przetargów, dyskusji. Ewangelia wiedzie nas do konkretnych czynów, w których przejawia się miłość pochodząca od Boga Ojca. Na ich wypełnianie z serca wam błogosławię”.

image

„Nikt nie może nauczać, a nawet działać ani dosięgnąć prawd poznawalnych, bez obecności Syna Bożego”. Te słowa św. Bonawentury przytoczył Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański wskazując, że Jezus jest prawdziwym nauczycielem, który mnie tylko naucza miłości, ale także pomaga nieść ciężary swym naśladowcom. W tym właśnie okazuje się On także wzorem ucznia, gdy wiernie pełni wolę swego Ojca. Nawiązując do ewangelii dzisiejszej niedzieli, gdzie Jezus potępia stosowanie autorytetu ograniczające wolność innych oraz działanie dla przypodobania się ludziom, Papież wskazał, że postawa Zbawiciela jest zupełnie odwrotna od tej, którą reprezentują faryzeusze i uczeni w Piśmie.
„Drodzy Przyjaciele, Pan Jezus ukazał się światu jako sługa, całkowicie rezygnując z siebie i uniżając się aż po danie na krzyżu najwymowniejszej lekcji pokory i miłości – mówił Papież. – Z tego Jego przykładu wypływa życiowa propozycja: «Kto che być wśród was największy, niech się stanie waszym sługą». Wzywajmy wstawiennictwa Maryi i módlmy się szczególnie za tych, którzy we wspólnocie chrześcijańskiej są powołani do posługi nauczania, aby mogli zawsze świadczyć czynami o prawdach, którą przekazują swoim słowem”.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał o powodziach, jakie nawiedziły ostatnio Tajlandię oraz włoskie regiony Toskania i Liguria. Zapewnił dotkniętą przez żywioł ludność o swej modlitwie. Natomiast przemawiając po francusku zachęcił wiernych do odmawiania Różańca jako duchowej szkoły Maryi, która pozwala poznać Jezusa i kroczyć Jego drogami.