Kancelaria Parafialna

Wtorek i czwartek w godz. 16.00 – 17.30

Sobota w godz. 9.00 – 10.00

tel. (058) 678 50 04

 

Sakrament chrztu świętego (2 niedziela miesiąca):

Rodzice do kancelarii parafialnej dostarczają następujące dokumenty:

– akt urodzenia dziecka,

– dane personalne rodziców chrzestnych i swoje,

– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, zawierające potwierdzenie, że są wierzący, praktykujący i nie mają przeszkód, by pełnić funkcję chrzestnych.

Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, dostarczając następujące dokumenty:

– akt chrztu i bierzmowania (ważny 3 miesiące od daty wydania),

– dowód osobisty,

– świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej,

– jeśli zamierzają zawrzeć ślub konkordatowy – 3 egz. zaświadczenia z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące od daty wydania).

Pogrzeb:

Prosimy, aby rodzina zmarłego (zmarłej) dostarczyła akt zgonu do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub w inne dni po Mszach św.

W związku z pytaniami o wysokość zapłaty za posługę duszpasterską informujemy, że w naszej parafii składane są za nią dobrowolne ofiary według uznania i sumienia ofiarodawców. Pragniemy zaznaczyć, że składane ofiary są przeznaczone na utrzymanie kościoła i działalność duszpasterską parafii.