Historia

 • rok 2001
  • 20 czerwca Ksiądz Arcybiskup Dr Tadeusz Gocłowski Metropolita Gdański podpisał dekret erygujący parafię św. Antoniego Padewskiego w Redzie, w celu ułatwienia wiernym części parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Redzie spełniania obowiązków religijnych. Proboszczem nowo utworzonej parafii został ks. mgr Jan Kowalski, a jego współpracownikiem ks. mgr Łukasz Kos
  • granice parafii przebiegły następująco:
   – od strony północnej – wzdłuż ulicy Szkolnej, którą w całości włączono do nowej parafii,
   – od strony wschodniej i zachodniej –  zgodnie z granicami administracyjnymi miasta Reda,
   – od strony południowej – wzdłuż granicy parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi.
  • 1 lipca została odprawiona pierwsza Msza św. przy polowym ołtarzu
  • 8 lipca Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski poświęcił krzyż i plac pod budowę nowego kościoła
  • 17 sierpnia rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy
  • 23 września w nowo wybudowanej kaplicy odprawiono pierwszą Mszę św.
 • rok 2002
  • od 26 kwietnia do 5 maja odbyła się pielgrzymka parafialna do Włoch, podczas której parafia otrzymała relikwie św. Antoniego z Padwy, a Ojciec Święty Jan Paweł II na placu św. Piotra 1 maja 2002 roku pobłogosławił kamień węgielny pochodzący z bazyliki św. Antoniego w Padwie
 • rok 2003
  • 12 czerwca odbyło się poświęcenie domu parafialnego
 • rok 2004
  • 1 lipca wikariusz ks. mgr Łukasz Kos decyzją księdza arcybiskupa został przeniesiony do parafii Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku, a wikariuszem w naszej parafii został ustanowiony neoprezbiter ks. mgr Piotr Tartas
  • 11 października rozpoczęto budowę kościoła parafialnego
  • 26 październik – wylewanie ław fundamentowych kościoła
  • 23 grudnia zakończył się etap budowy kościoła przed zimą – wylano pierwszy strop
 • rok 2005
  • 30 maja rozpoczęto dalsze prace nad budową Kościoła
 • rok 2006
  • budowa chóru
  • budowa bocznej kaplicy
  • w czerwcu odbyły się pierwsze misje parafialne prowadzone przez ojców redemptorystów
  • 13 czerwca Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski w ścianie kościoła wmurował kamień węgielny
  • budowa ścian kościoła
  • w grudniu  zamontowano dach z drewna klejonego
  • w nocy z 24 na 25 grudnia  w murach budowanego kościoła odbyła się pierwsza pasterka
 • rok 2007
  • budowa wieży i dachu nad boczną kaplicą
  • w grudniu wstawiono pierwsze okna w kościele
 • rok 2008
  • w okresie zimowym nieprzerwanie trwały prace wewnątrz świątyni. Związane one były z tynkowaniem kościoła oraz pomieszczeń zakrystii dla księży i dla ministrantów
  • w marcu na kościele położono dachówki
  • 13 czerwca Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański podczas uroczystości odpustowej ku czci św. Antoniego dokonał poświęcenia 3 dzwonów. Dzwon ważący 580 kg przyjął imię patrona parafii św. Antoniego. Dzwon o wadze 350 kg przyjął imię Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Dzwon o wadze 190 kg otrzymał imię Jan Paweł II i stanowi wotum wdzięczności parafian za pontyfikat papieża Polaka
  • 1 lipca wikariusz ks. mgr Piotr Tartas decyzją księdza arcybiskupa został przeniesiony do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku i jednocześnie ustanowiony Archidiecezjalnym Duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza, a wikariuszem w naszej parafii ustanowiony został neoprezbiter ks. mgr Krystian Wilczyński
  • pierwszego lipca, w siódmą rocznicę erygowania parafii św. Antoniego w Redzie, zabrzmiały po raz pierwszy dzwony na wieży kościoła
  • 21.06 odbyła się Msza Św. Prymicyjna naszego parafianina ks. mgr Bartłomieja Zentkowskiego
  • jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia udało się wytynkować ściany wewnątrz bocznej kaplicy kościoła
 • rok 2009
  • 26.02. poświęcono krzyż i wraz z konstrukcją dachu osadzono go na wieży
  • zakończone tynkowania ścian kościoła i ocieplenie sufitu w kaplicy
  • okna w wieży kościoła
  • fronton kościoła
  • latem 2009 r. położono posadzkę i zamontowano instalacje grzewcze w kościele (ogrzewanie podłogowe, miejskie c.o. z tzw. „Koksika”) 
 • rok 2010
  • wiosną wykończono i otynkowano wieżę kościoła (zamontowano kościele zegary)
  • marzec/kwiecień/maj – ocieplono dach kościoła, położono podbitkę z drewna świerkowego na suficie kościoła 
  • zamontowano zegar na wieży
  • 22 sierpnia decyzją Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego do pomocy duszpasterskiej w naszej parafii został skierowany ks. mgr lic. Piotr Przyborek
  • listopad 2010 – I Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny w naszej parafii
 • rok 2011
  •  położenie posadzki marmurowej w prezbiterium kościoła
  • położenie mozaiki w ścianie ołtarzowej kościoła (wykonana w pracowni artystycznej w Albano we Włoszech pod kierunkiem Siostry Gian Paoli i Siostry Maristelli Sienickiej)
  • wmurowanie tabernakulum z brązu (wykonane we Włoszech)
  • zainstalowanie nowego docelowego nagłośnienia w świątyni
  • zamontowanie marmurowego ołtarza i ambony
  • Na odpust parafialny – 13 czerwca 2011 r. – w 10 lecie istnienia parafii Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź poświęcił mozaikę, witraż i tabernakulum
  • z dniem 1 lipca Ks. mgr Krystian Wilczyński został posłany na specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej-patrologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednocześnie został ustanowiony rezydentem w naszej parafii. Nowym wikariuszem został ustanowiony neoprezbiter ks. mgr Adam Hrubiszewski
 • rok 2012
  • umieszczenie nowej marmurowej chrzcielnicy w kościele
  • 12 maja, ks. dr. Piotr Przyborek decyzją księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia zostaje odwołany z posługi w naszej parafii i tym samy zostaje wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku
  • położenie posadzki marmurowej w kościele
  • 1 lipca wikariuszem parafii został neoprezbiter ks. mgr Mariusz Kotłowski
 • rok 2013
  • nowe stacje drogi krzyżowej (polichromia, wykonana w drewnie lipowym przez artystę rzeźbiarza Pana Andrzeja Burkota z Cieszyna (poświęcone w czasie parafialnego odpustu ku czci św. Antoniego)
  • wstawienie nowych dębowych drzwi do kościoła
  • zamontowanie nowych czterech witraży (4 Ewangelistów)
  • nowa figura św. Antoniego (dzieło Pana A. Burkota)
  • 23 października odbyła się Admissio pod przewodnictwem ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity
 • rok 2014
  • nowe dębowe ławki w kościele (76 sztuk) wykonane przez Firmę stolarską Janusza Kułaka z Radzynia Podlaskiego ( pracownia Zbulitów Duży)
  • nowe dębowe meble do zakrystii kapłańskiej i ministranckiej
  • nowe drzwi do bocznej kaplicy kościoła
  • odpust parafialny i poświęcenie witraża Św. Michała Archanioła (Bp W. Szlachetka)
  • plac kościelny przed kaplicą wyłożony kostką brukową
  • od pierwszego lipca ks. mgr Adam Hrubiszewski rozpoczął posługę w parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Gdańsku-Ujeścisku. Nowym wikariuszem w naszej parafii zostaje ks. mgr Artur Miroński
  • 6 listopada w Krakowie Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski przekazał relikwie Krwi Św. Jana Pawła II
 • rok 2015
  •  prace związane z boczną kaplicą Miłosierdzia Bożego
  • 29 stycznia Ks. Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź wydał dekret wyrażający zgodę na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy poświęconej Miłosierdziu Bożemu
  • nowe ławki w kaplicy Miłosierdzia Bożego
  • nowa figura św. Jana Pawła II w kaplicy Adoracji
  • 16 lutego ks. bp Wiesław Szlachetka dokonał poświęcenia i uroczystego rozpoczęcia Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Bożego Miłosierdzia
  • 24.05 Msza Święta Prymicja naszego parafianina ks. mgr Mateusza Konkola
  • położono nową elewacjię zewnętrzną na kościele
  • 1 lipca decyzją księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia ks. Mariusz Kotłowski rozpoczął posługę w parafii św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku-Brzeźnie. Nowym wikariuszem w naszej parafii został ustanowiony ks. mgr Mateusz Lewicki
  • przekazanie relikwii św. Siostry Faustyny z Krakowa Łagiewnik do kaplicy Miłosierdzia Bożego
  • 25 października rezydent ks. dr Krystian Wilczyński zostaje przeniesiony do posługi w parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Gdańsku-Ujeścisku
 • rok 2016
  • dokończenie budowy naszej świątyni i uzupełnienie wystroju jej wnętrza
  • 12/13 marzec 2016 – II Wizytacja Kanoniczna Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia w naszej parafii
  • w czasie wizytacji kanonicznej poświęcenie obrazu Świętej Rodziny (kopia cudownego obrazu kaliskiego) oraz poświęcenia obrazu Trójcy Św. nad chrzcielnicą – artysta: Alicja Kołkiewicz – Radomsko.
  • 25 maja – jubileusz 25 lat kapłaństwa pierwszego proboszcza naszej parafii – ks. kanonika Jana Kowalskiego
  • od 5 do 10 czerwca obyły się drugie Misje Św. w naszej parafii prowadzone przez ojca dominikanina Adama Szustaka
  • 12 czerwca Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański dokonał uroczystego aktu poświęcenia naszej świątyni w 15-lecie istnienia naszej parafii
  • 20-25 lipca gościliśmy w domach naszej parafii, młodych pielgrzymów z Włoch, którzy przybyli do naszej Ojczyzny na spotkanie z Papieżem Franciszkiem, podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
  • 20 listopada uroczyste wprowadzenie relikwi św. Ojca Pio przez o. Bolesława Konopkę, Kapucyny z Tenczyna
  • 24 grudnia podczas Mszy Św. Pasterskiej Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka poświęcił kopię figury Dzięciątka Jezus z Kolumbii oraz witraż „Narodzenie Pana Jezusa”