CZYTELNIA ŚW. ANTONIEGO

Czytelnia EKK Wrocław

„Nie zapala się […] światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim ” Mt 5, 15. Aby to światło w nas nie gasło, rodziny skupione w Domowym Kościele zapraszają do czytelni św. Antoniego. W każdą niedzielę po Mszy św., począwszy od 8 grudnia, można będzie przynieść dobrą książkę o tematyce religijnej i wymienić ją na dowolną pozycję z czytelni.

W ten sposób księgozbiór będzie zawsze dostępny, zmieniać się będą tylko tytuły. Mamy w domach różne książki z zakresu nauczania chrześcijańskiego, żywoty świętych, encykliki papieskie, czasem dobrą powieść – zechciejmy dzielić się tym co dobre, piękne, ciekawe dla nas jako chrześcijan, we wspólnocie parafii.

Książki będą wyłożone w pomieszczeniu pod chórem.