Katechezy biblijne – pozostałe nagrania

 

1. Jak powstała Ewangelia? http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2010/12/Jak_powstala_Ewangelia_cz_2.mp3]

Pobierz – Słuchaj

2. Stworzenie świata http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2010/12/Stworzenie_swiata_cz_3.mp3]

Pobierz – Słuchaj

3. Szabat czy niedziela? http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2010/12/Szabat_cz_4.mp3]

Pobierz – Słuchaj

4. Abraham http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2010/12/Abraham_cz_5.mp3]

Pobierz – Słuchaj

5. Świątynia i święta żydowskie http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Swiatynia_i_swieta_zydowskie_cz_7.mp3]

Pobierz – Słuchaj

6. Jan Chrzciciel http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Jan_Chrzciciel_cz_8.mp3]

Pobierz – Słuchaj

7. Wstęp do Ewangelii http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Wstep_do_Ewangelii_cz_9_.mp3]

Pobierz – Słuchaj

8. Ewangelia według św. Jana http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Ewangelia_wg_sw._Jana_cz_10.mp3]

Pobierz – Słuchaj

9. Nikodem http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/03/Nikodem_cz_11.mp3]

Pobierz – Słuchaj

10. cd. Nikodem, Samarytanka http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/03/Samarytanka_cz_12.mp3]

Pobierz – Słuchaj

11. Uzdrowienie w sadzawce Betesda http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Uzdrowienie_w_sadzawce_Betesda_cz_13.mp3]

Pobierz – Słuchaj

12. Męka Pańska u św. Jana cz.1 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Meka_Panska_u_sw_Jana_1_cz_14.mp3]

Pobierz – Słuchaj

13. Męka Pańska u św. Jana cz.2 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Meka_Panska_u_sw_Jana_2_cz_15.mp3]

Pobierz – Słuchaj

14. Męka Pańska u św. Jana cz.3 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Meka_Panska_u_sw_Jana_3_cz_16.mp3]

Pobierz – Słuchaj

15. Zmartwychwstanie http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/05/Zmartwychwstanie_cz_17.mp3]

Pobierz – Słuchaj

16. Dzieje Apostolskie http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/05/Dzieje_Apostolskie_cz_18.mp3]

Pobierz – Słuchaj

17. Dzieje Apostolskie do 9 rozdziału http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/06/Dzieje_Apostolskie_do_9_rozdzialu_cz_19.mp3]

Pobierz – Słuchaj

18. Dzieje Apostolskie – Nawrócenie Św. Pawła http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/06/Dzieje_Apostolskie_sw_Pawel_pod_Damaszkiem_cz_20.mp3]

Pobierz – Słuchaj

19. Listy św. Pawła cz. 1 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Ks_Piotr_Przyborek_Listy_św_Pawła_cz_1.mp3]

Pobierz – Słuchaj

20. Listy św. Pawła cz. 2 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Ks-Piotr-Przyborek-Listy-św-Pawła-cz-2.mp3]

Pobierz – Słuchaj

21. Listy św. Pawła cz. 3 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/02/Ks-Piotr-Przyborek-Listy-św-Pawła-cz-3.mp3]

Pobierz – Słuchaj

22. Listy św. Pawła cz. 4 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2012/04/Ks_Piotr_Przyborek_Listy_św_Pawła_cz_4.mp3]

Pobierz – Słuchaj

23. Listy św. Pawła cz. 5 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Ks-Piotr-Przyborek-Listy-św-Pawła-cz-5.mp3]

Pobierz – Słuchaj

24. Listy św. Pawła cz. 6 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Ks-Piotr-Przyborek-Listy-św-Pawła-cz-6.mp3 Ks Piotr Przyborek – Listy św Pawła cz 6]

Pobierz – Słuchaj

26. Apokalipsa św. Jana cz. 1http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Ks-Piotr-Przyborek-Apokalipsa-sw-Jana-cz-1.mp3|title=Ks Piotr Przyborek – Apokalipsa sw Jana cz 1]

Pobierz – Słuchaj

27. Apokalipsa św. Jana cz. 2http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Ks-Piotr-Przyborek-Apokalipsa-sw-Jana-cz-2.mp3 Ks Piotr Przyborek – Apokalipsa sw Jana cz 2]

Pobierz – Słuchaj

28. Apokalipsa św. Jana cz. 3http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-Apokalipsa-sw-Jana-cz-3.mp3 Ks Piotr Przyborek – Apokalipsa sw Jana cz 3]

Pobierz – Słuchaj

29. Apokalipsa św. Jana cz. 4http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-Apokalipsa-sw-Jana-cz-4.mp3 Ks Piotr Przyborek – Apokalipsa sw Jana cz 4]

Pobierz – Słuchaj

30. Apokalipsa św. Jana cz. 5http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-Apokalipsa-sw-Jana-cz-5.mp3 Ks Piotr Przyborek – Apokalipsa sw Jana cz 5]

Pobierz – Słuchaj

31. List św. Pawła do Rzymian cz. 1http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-1.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 1]

Pobierz – Słuchaj

32. List św. Pawła do Rzymian cz. 2http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-2.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 2]

Pobierz – Słuchaj

33. List św. Pawła do Rzymian cz. 3http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-3.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 3]

Pobierz – Słuchaj

34. List św. Pawła do Rzymian cz. 4http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-4.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 4]

Pobierz – Słuchaj

35. List św. Pawła do Rzymian cz. 5http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-5.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 5]

Pobierz – Słuchaj

36. List św. Pawła do Rzymian cz. 6http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-6.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 6]

Pobierz – Słuchaj

37. List św. Pawła do Rzymian cz. 7http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-7.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 7]

Pobierz – Słuchaj

38. List św. Pawła do Rzymian cz. 8http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Rzymian-cz-8.mp3 List św. Pawła do Rzymian cz. 8]

Pobierz – Słuchaj

39. Księga Jonasza http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-Ksiega-Jonasza.mp3 Księga Jonasza]

Pobierz – Słuchaj

40. List św. Pawła do Koryntian cz. 7 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Koryntian-cc-7-rodzd.mp3 List sw. Pawła do Koryntian cz7]

Pobierz – Słuchaj

41. List św. Pawła do Koryntian cz. 8 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Koryntian-cz-8-rodzd.mp3 List sw. Pawła do Koryntian cz8]

Pobierz – Słuchaj

42. List św. Pawła do Koryntian cz. 9 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/Ks-Piotr-Przyborek-List-sw-Pawla-do-Koryntian-cz-9-koniec.mp3 List sw. Pawła do Koryntian cz9]

Pobierz – Słuchaj

43. List św. Pawła do Filipian http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2012/11/List-sw-Pawla-do-Filipian.mp3 List sw. Pawła do Filipian]

Pobierz – Słuchaj

44. List św. Pawła do Filipian cz.2 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2012/11/List-sw-Pawla-do-Filipian-cz2.mp3 List sw. Pawła do Filipian cz.2]

Pobierz – Słuchaj

45. List św. Jana cz.1 http://antoni-reda.pl/wp/wp-content/uploads/2012/11/List-sw-Jana-cz1.mp3 List sw. Jana cz.1]

Pobierz – Słuchaj

 

Uwaga! Aby pobrać kliknij Pobierz prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zapisz element docelowy jako…