KOLĘDA WIZYTA DUSZPASTERSKA

image

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości.  Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.
Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z życzeniami. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich parafian. ZOBACZ PLAN KOLĘDY w “Przeczytaj całość”

Tradycja kolędowania sięga dalekiej przeszłości. Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi w bardzo rozległych wtedy obszarowo parafiach. Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów.  Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (Łk 10, 1-12).
Mało kto wie, że do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafian, kapłan, przez przyjęcie urzędu posługiwania duszpasterskiego, jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kanonicznego celem wzajemnego poznania się. Czytamy w nim: „proboszcz winien nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować” (kań. 529 § l KPK).

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE

ROK PAŃSKI 2011/ 2012

Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego – REDA

Data

Dzień tygodnia

Początek kolędy

Trasa kolędowa

27.12.2011 wtorek godz. 16:00 ul. Obwodowa 29, 31 B, Młyńska 2 i 11
28.12.2011 środa godz. 16:00 ul. Osadnicza 1 i 3
29.12.2011 czwartek godz. 16:00 ul. Osadnicza 5 i Szkolna 22 i Reja
30.12. 2011 piątek godz. 16:00 ul. Prusa 5 i 7 oraz domki, Cenowy 2A i domki
2.01.2012 poniedziałek godz. 16:00 ul. Obwodowa 35F i Cenowy 5
3.01.2012 wtorek godz. 16:00 ul. Szkolna 6, Brzechwy domki, 2, i św. Wojciecha 28
4.01.2012 środa godz. 16:00 ul. Szkolna 20, Gdańska 48-76, Obwodowa 37 B
5.01.2012 czwartek godz. 16:00 ul. Norwida domki, 53 i 55, Norwida 20
6.01.2012 piątek godz. 14:00 ul. Mickiewicza 3, Norwida 22, Brzechwy 3 i Szkolna 24
7.01.2012 sobota godz. 10:00 ul. Grunwaldzka od P. Wenta i Gdańska od Szkolnej do nr 69
8.01.2012 niedziela godz. 14:00 ul. Młyńska 5
9.01.2012 poniedziałek godz. 16:00 ul. Młyńska 7 i Fenikowskiego 11
10.01.2012 wtorek godz. 16:00 ul. Młyńska 9 i Obwodowa 33
11.01.2012 środa godz. 16:00 ul. Obwodowa 33A, 37 A, 35 E
12.01.2012 czwartek godz. 16:00 ul. Fenikowskiego 16
13.01.2012 piątek godz. 16:00 ul. Św. Wojciecha 26 i Fenikowskiego 3
14.01.2012 sobota godz. 10:00 ul. Leśna, Cegielniana, Mazurska i Białowieska
15.01.2012 niedziela godz. 14:00 ul. Szkolna 44, 46 i 48
16.01.2012 poniedziałek godz. 16:00 ul. Szkolna domki i Brzechwy 1
17.01.2012 wtorek godz. 16:00 ul. Obwodowa domki, Brzechwy 1A, 1B, 1C, 1D
18.01.2012 środa godz. 16:00 ul. Brzechwy 5, Obwodowa 35A
19.01.2012 czwartek godz. 16:00 ul. Fenikowskiego 1, Obwodowa 35B
20.01.2012 piątek godz. 16:00 ul. Obwodowa 35C, 35D, 35G
21.01.2012 sobota godz. 10:00 ul. Grunwaldzka, Owsiana, Dolna, Zbożowa
22.01.2012 niedziela godz. 14:00 ul. Św. Wojciecha 19 i Mickiewicza 4
23.01.2012 poniedziałek godz. 16.00 ul. Obwodowa 31A i Fenikowskiego 6
24.01.2012 wtorek godz. 16.00 ul. Fenikowskiego 5 i 7
25.01.2012 środa godz. 16.00 ul. Młyńska 13
26.01.2012 czwartek godz. 16.00 ul. Św. Wojciecha 9
27.01.2012 piątek godz. 16.00 ul. Św. Wojciecha 30
28.01.2012 sobota godz. 10.00 ul. Św. Wojciecha domki, Zawadzkiego i Asnyka
29.01. 2012 niedziela godz. 14.00 Kolęda dodatkowa, zgłoszenia indywidualne

Przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską jest aktem publicznego wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła domowego z Kościołem parafialnym, a tym samym diecezjalnym i powszechnym. Wizyta duszpasterska ma charakter małej liturgii domowej sprawowanej w domowym sanktuarium. Zatroszczcie się zatem, by w miejscu naszego spotkania został przygotowany stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż, zapalone świece, woda święcona, kropidło oraz Pismo Święte. Dzieci i młodzież szkolna powinny przygotować zeszyty z religii.