Komunikat SP 2 w Redzie nt. rekolekcji wielkopostnych dla dzieci, oraz naboru na przyszły rok szkolny.

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  na temat naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Rodzice,

1 marca b.r. rozpoczynamy rekrutację kandydatów do oddziałów przedszkolnych  (klasy 0) i do klas pierwszych w naszej szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminami rekrutacji zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły:  http://sp2reda.pl

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 15.00)  oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka: REKRUTACJA).

—————————————————-

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie nt. organizacji pracy szkoły w czasie rekolekcji wielkopostnych – 29.02. – 02.03.2016r.

 

PLAN REKOLEKCJI DLA DZIECI KLAS 0 – VI  W PARAFII ŚW. ANTONIEGO:

NIEDZIELA, 28.02. – godz. 10.30 – rozpoczęcie rekolekcji dla klas SP

PONIEDZIAŁEK, 29.02. – godz. 9.00 – 10.00 – nauka dla klas IV – VI

– godz. 11.00 – 12.00 – nauka dla klas O – III SP

WTOREK, 01.03. – godz. 9.00 – 10.00 – nauka dla klas IV – VI;

– 10.00 – 10.30 – spowiedź dla klas IV – VI

– godz. 11.00 – 12.00 – nauka dla klas O – III SP / – 12.00 – 12.30 – spowiedź dla klas III

ŚRODA, 02.03. – godz. 9.00 – 10.00 – msza św. dla klas IV – VI

– godz. 11.00 – 12.00 – msza św. dla klas O – III SP

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE:

KLASY 0 i I – III : PONIEDZIAŁEK – WTOREK – ŚRODA:

  • Klasy 0 pracują według zwykłego planu.
  • Świetlica czynna w zwykłych godzinach – 6.30 – 17.30
  • W godz. 8.00 – 10.40 zapraszamy na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla chętnych uczniów klas I – III (zajęcia z wychowawcami, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne).
  • godz. 10.40 dzieci uczęszczające na religię, obecne w szkole, będą zaprowadzane na spotkania rekolekcyjne do kościoła pod opieką nauczycieli.

 

POWRÓT DZIECI Z KOŚCIOŁA:

– Dzieci z klas 0 – I – II wracają do szkoły pod opieką nauczycieli, odbiór dziecka ze szkoły/ świetlicy przez rodzica

                  LUB

– odbiór dziecka przez rodzica / osobę upoważnioną spod kościoła.

– Dzieci z klas III – samodzielny powrót do domu z kościoła lub powrót do szkoły pod opieką nauczyciela – na prośbę rodziców.

KLASY IV – VI:

 

W poniedziałek i wtorek w godzinach 10.00 – 13.00  zapraszamy na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych uczniów klas IV – VI (na dużej i małej sali gimnastycznej).

 

W środę w godzinach  10.30 – 13.30 odbędzie się próbny sprawdzian dla klas VI.

– Uczniowie klas VI przychodzą do szkoły przygotowani tak, jak na sprawdzian szóstoklasisty. Zbiórka w szkole o godz. 10.10.

 

Informacja jest dostępna na stronie internetowej szkoły: http://sp2reda.pl