Kosmetyczne zmiany w planie ŚDM

Parafialne Centrum ŚDM informuje o zmianach w planie:

  • w piątek z programu znika ERGO ARENA, w jej miejsce wydłużono zwiedzanie Katedry, dodano obiad w Katedrze a następnie spacer po Parku Oliwskim, godziny wyjazdu i przyjazdu nie są zmieniane.
  • W sobotę natomiast następuje zmiana środka transportu do Gdańska, pielgrzymi udadzą się tam pociągami SKM, w związku z tą zmianą modlitwa poranna tego dnia odbędzie się o g. 7.30.
  • Zaginęły telefony dyżurne w związku z tym prosimy dzwonić bezpośrednio do ks. Artura lub Adriany Kreft.