PODZIĘKOWANIE DLA PARAFIAN

image

Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim parafianom i księżom parafii Świętego Antoniego, którzy zechcieli wysłuchać mojego dzielenia się doświadczeniem misyjnym i odpowiedzieli darem serca oraz udzielili konkretnej pomocy materialnej. W sumie zebrano 4.960 zł. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam stukrotnie wielorakimi łaskami. Wszystko coście zrobili jednemu z tych najmniejszych tam w Chile, uczyniliście samemu Panu Jezusowi.

s. Brygida Koeppen Franciszkanka Misjonarka Maryi.