ROZPOCZĘCIE PRAKTYKI KLERYKA TOMASZA JERECZKA

jaWitamy  alumna IV roku Tomasza Jereczka, kleryka  Gdańskiego Seminarium Duchownego, który z woli ks. Rektora, odbywa w naszej parafii dwutygodniową praktykę akolity. Życzymy dobrego samopoczucia.