ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE GDAŃSK 2013

Uroczystość święceń kapłańskich,  podczas której udzielono 11 diakonom Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenia dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzymała dar nowych kapłanów. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do wzrostu i rozwoju. Niech wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy neoprezbiterom w ich kapłańskiej drodze życia. W sposób szczególny myślimy o tych którzy odbywali praktykę w naszej parafii czyli:

  •    Ks. Piotrze Nadolskim
  •    Ks. Andrzeju Niemcewiczu
  •    Ks. Mariuszu Świerczyńskim
  •    Ks. Mateuszu Zawadzkim