Triduum Paschalne

 _ABI8580 _ABI8712 _ABI9072

Przeżyliśmy TRIDUUM PASCHALNE – pamiątkę męki, śmierci i zmrtwychwstania Jezusa Chrystusa.

Zasiedliśmy z Nim przy Ostatniej Wieczerzy, pochylając się nad tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa służebnego…

Trwaliśmy przy Nim, gdy umierał…

Czuwaliśmy przy Jego grobie, aż do zmartwychwstania…

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Błogosławieństwo pokarmów

Wigilia Paschalna