Wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny

W niedzielę 20 września na sumie o godz. 12.00 uroczyście wprowadziliśmy relikwię św. Siostry Faustyny Apostołki Bożego Miłosierdzia do naszej świątyni. Wprowadzenia dokonał ks. kanonik Wojciech Miszewski, proboszcz parafii św. Antoniego z Torunia, wielki propagator kultu św. Siostry Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Relikwie zostały umieszczone w ołtarzu głównym w kaplicy Bożego Miłosierdzia.

Ks. Proboszcz Jan w imieniu całej parafii modlił się tymi słowami:

Święta Siostro Faustyno! Od dziś pozostań z nami. Bądź naszą orędowniczką. Umacniaj nas w pobożności. Pouczaj przykładem swojego życia. Pozwól każdemu z nas czerpać z ciebie żywy wzór życia modlitwy, miłosierdzia i służby.

Święta Faustyno!  Módl się za nami.

>>>Zobacz zdjęcia z uroczystości