Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi

 

Zapraszamy na rozpoczęcie 33 dniowych ćwiczeń duchowych przygotowujących do zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które odbędzie się w dniu 20 lutego br. (czwartek) podczas Mszy św. o godz. 18:30. We wtorek, 18 lutego, na Mszy św. o godz. 18:30, w trakcie homilii usłyszymy z czym wiążą się te ćwiczenia duchowe.

POCZĄTEK:
Każdy w swoich domach rozpoczyna ćwiczenia duchowe w dniu 20 lutego (w czwartek), zaś osoby chętne serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:30 wraz z konferencją nt. rozpoczynających się ćwiczeń duchowych.

KONIEC:
Zakończenie ćwiczeń duchowych i Zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort odbędzie się w dniu 25 marca (środa) o godz. 18:30.
Podczas Mszy Świętej w dniu Zwiastowania Pańskiego NMP, odbędzie się uroczysty „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym Zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie, odmawiając Akt Zawierzenia w Kościele lub w kaplicy (zalecane jest przyjęcie Komunii Świętej tego dnia, ale nie jest to warunek konieczny).

REGUŁY:
Cały okres ćwiczeń duchowych jest związany z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki pt. „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort”. Książka jest dostępna w katolickich księgarniach i przez internet (TUTAJ).
Wszyscy zaczynamy indywidualnie w swoich domach (kto może uczestniczy w eucharystii o 18:30), i przez 33 dni zgodnie z powyższą książką, czytamy fragmenty przeznaczone do rozważenia na każdy dzień rekolekcji (potrzeba przeznaczyć około 30 minut dziennie na ćwiczenia duchowe). Wiąże się to z osobistą modlitwą i lekturą poszczególnych fragmentów książki. Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata, aby móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa. Kolejne 21 dni to czas poznawania tajemnic Chrystusa i Maryi. Jest on podzielony na 3 tygodniowe okresy, z których każdy trwa 7 dni. W pierwszym z nich poznajemy – w świetle nauki Chrystusa – samych siebie, swoje grzechy, słabości i cnoty. Drugi okres jest czasem poznawania godności, przywilejów i cnót Maryi. Trzeci tydzień to poznawanie Jezusa i Jego zbawczego dzieła. Po 33 dniach przygotowań nastąpi uroczyste Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. Dobrą pratkyką jest w czasie 33 dni ćwiczeń odmawiać różaniec św., na który możemy przychodzić do kaplicy w dni powszednie o godz. 17.45.

WAŻNE DATY:

– 18 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 18.30: Msza św. z homilią dot. zasad uczestniczenia w 33 dniowych ćwiczeniach duchowych przygotowujących do Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi wg. św. Ludwika de Montfort  

– 20 lutego 2020 r. (czwartek): zaczynamy zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi w swoich domach i uczestniczymy we mszy św. o godz. 18:30.

– 07 marca 2020 r. (I. sobota miesiąca), godz. 7:00: Msza św., a po niej rozważanie i konferencja dotycząca podsumowania pierwszych 12 dni ćwiczeń duchowych i wprowadzenie w następne 21 dni ćwiczeń duchowych na temat poznawania Chrystusa i Maryi.

– 25 marca 2020 r. (środa): odbędzie się uroczyste „Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta” podczas Mszy św. o godz. 18:30, w dniu Zwiastowania Pańskiego NMP. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w uroczystym zawierzeniu, mogą to uczynić prywatnie.

Książka z rozważaniami