NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

imageII Niedziela Wielkanocna jest w Kościele katolickim obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Takiego święta domagał się sam Jezus w kilkunastu spośród prywatnych objawień, jakie miała siostra Faustyna Kowalska. Na kartach Dzienniczka mistyczki znajdujemy takie słowa Chrystusa: "Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dzienniczek 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski" (Dzienniczek  699).

Datę Święta Miłosierdzia Bożego także wyznaczył sam Jezus. Umiejscowienie tego dnia na zakończenie oktawy Zmartwychwstania Pańskiego wyraźnie wskazuje na związek między dziełem odkupienia człowieka i miłosierdziem Boga.Chrystus domagał się również, aby do celebracji Bożego miłosierdzia Kościół przygotowywał się poprzez specjalną nowennę, rozpoczynającą się od Wielkiego Piątku, podczas której wierzący będą się modlić Koronką do Miłosierdzia Bożego.Losy Niedzieli Miłosierdzia, oficjalnie ustanowionej przez papieża Jana Pawła II w 2000 r. podczas kanonizacji s. Faustyny, nie były łatwe. Po raz pierwszy Święto Miłosierdzia na polecenie Jezusa obchodzi w 1934 r. samotnie w swojej celi s. Faustyna. Rok później w świętowanie włączająsię jej współsiostry z łagiewnickiego klasztoru, należącego do zakonu Matki Bożej Miłosierdzia.W 1947 r. polscy biskupi starają się w Kongregacji Obrzędów o zatwierdzenie Niedzieli Miłosierdzia. Jednak w marcu 1959 r. Kongregacja Świętego Oficjum (odpowiednik dzisiejszej Kongregacja Nauki Wiary) wystosowała taką oto notę: „1. Zakazuje się propagowania obrazów i pism przedstawiających kult Miłosierdzia Bożego w formach przedstawionych przez s. Faustynę; 2. Powierza się roztropności biskupów usunięcie ww. obrazów, które ewentualnie zostały już wcześniej wystawione do kultu”.Ten zakaz został zniesiony w 1978 r. W nocie podpisanej przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary z tego właśnie roku czytamy: „Z różnych stron, zwłaszcza z Polski, w sposób uzasadniony pytano czy zakazy zawarte w Notyfikacji Świętego Oficjum, opublikowanej w 1959 r., dotyczących kultu Miłosierdzia Bożego w formach przedstawionych przez s. Faustynę Kowalską, powinny być jeszcze uważane za obowiązujące. Święta Kongregacja, wziąwszy pod uwagę wiele oryginalnych dokumentów nieznanych w 1959 r., rozważywszy okoliczności dogłębnie zmienione, mając na względzie opinie wielu Ordynariuszy Polskich, ogłasza, że zakazy zawarte w cytowanej Notyfikacji, już nie są wiążące”.Święto Miłosierdzia Bożego po raz pierwszy było oficjalnie obchodzone w Kościele w diecezji krakowskiej w 1985 r., a dziesięć lat później już w całej Polsce. Ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia jest sanktuarium w Krakowie–Łagiewnikach, gdzie zmarła i została pochowana św. s. Faustyna i gdzie Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

za: www.opoka.org.pl, www.faustyna.pl