Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

matejko-resurrectionKościół wspominający wszystkich cieszących się już chwałą nieba nie zapomina o tych, którzy potrzebują jeszcze pomocy, aby się tam dostać. Dlatego wyznajemy, jak poucza Pismo święte „Zbawienną rzeczą jest modlić się za zmarłych” (2 Księga Machabejska Mch 12, 46)

Listopad to miesiąc modlitw za zmarłych. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoc, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającego oglądu samego Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych – nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać pod zwykłymi warunkami – spowiedź św., Komunia św., wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencji Ojca świętego. Odpust zupełny można zyskać od południa uroczystości Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym oraz od 1 do 8 XI odwiedzając pobożnie cmentarz i modląc się za zmarłych.

Pamiętajmy w modlitwach o naszych zmarłych. Kto wie, może i my kiedyś będziemy potrzebowali wyzwalających z czyśćca modlitw?…

 K. W.