Żyj pełną miłością w swojej rodzinie

Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. (Jk ,3,17)

Zapraszamy do poznawania sposobów życia rodzin w duchu Ewangelii Chrystusowej, nauczanych przez profesjonalistów, specjalistów i praktyków w tej dziedzinie.

http://www.poradnictwo.gda.pl/

http://www.npr.pl/

http://www.gdansk.oaza.pl/dk/